egkRek xka/kh QksVks xWyjh

1933 - 1948

Previous Home Next

Gandhi at the telephone, Segaon, 1939

lsxko] 1939